Vendula Mirošová

Zaměřuje se na všestranný rozvoj dětí, do kterého zařazuje i prvky alternativního výchovně-vzdělávacího programu Marie Montessori.

V rámci činností využívá svoji flexibilitu a kreativitu v oblastech sportovních aktivit, hry na hudební nástroje (kytara, klavír, flétna). K dětem má vždy vstřícný a respektující přístup.

Má několikaletou praxi jako učitelka v Montessori mateřské škole a dětské skupině. Pracovala také s osobami s mentálním postižením a praxi má i v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje také výuce lyžování.

Je certifikovanou chůvou pro děti do zahájení povinné školní docházky.

"Vše, čím v jádru jsme, bylo vytvořeno malým dítětem". (M.Montessori)