Ceník platný od 1. 9. 2021*

Děti od 36 měsíců
5x týdně 4 900,- Kč
4x týdně 4 400,- Kč
3x týdně 3 900,- Kč
2x týdně 3 300,- Kč
1x týdně 2 200,- Kč

 

Děti od 12 do 36 měsíců
5x týdně 5 600,- Kč
4x týdně 5 100,- Kč
3x týdně 4 600,- Kč
2x týdně 4 000,- Kč
1x týdně 2 700,- Kč

 

*) Cena za půldenní docházku je 80 % z ceníkových cen.
*) Na jednoho ze sourozenců sleva 20 %.

 

Poplatek za péči o dítě zahrnuje

Celodenní pitný režim, psychomotorická cvičení v tělocvičně, solná jeskyně, výtvarné aktivity, logopedickou poradnu, dramatickou výchovu, canisterapie, jógu pro děti, dětská divadelní představení, úrazové pojištění dětí.

 

Nad rámec paušálu rodiče hradí

Obědy, svačiny, plavání, návštěvy sauny, výuku tenisu, individuální logopedickou péči, fyzioterapii, školku v přírodě a výlety.

Školkovné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 20. dne předchozího měsíce převodem z účtu nebo v hotovosti dle domluvy. Možnost vystavení faktury.

 

Obědy zajišťované firmou FILII

Cena za oběd 50 Kč, za příplatek lze zajistit pro dítě dietu dle Vašich požadavků.

 

Bankovní spojení

  • pro školkovné - Malý princ - vedené u RB č.ú.: 221122212/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro školkovné - Baby Academy - vedené u RB č.ú.: 982980/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro plavání, lyžování a hlídání dětí - vedené u UniCredit Bank č.ú. 2110111034/2700, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte