Ceník platný od 1. 9. 2020*

Děti od 24 měsíců
5x týdně 3 900,- Kč
4x týdně 3 600,- Kč
3x týdně 3 400,- Kč
2x týdně 3 000,- Kč
1x týdně 2 000,- Kč

 

Děti od 12 do 24 měsíců
5x týdně 4 600,- Kč
4x týdně 4 300,- Kč
3x týdně 4 100,- Kč
2x týdně 3 700,- Kč
1x týdně 2 700,- Kč

 

*) Cena za půldenní docházku je 70 % z ceníkových cen.
*) Na jednoho ze sourozenců sleva 20 %.

 

Poplatek za péči o dítě zahrnuje

Celodenní pitný režim, snídaně a 2 svačinky

psychomotorická cvičení v tělocvičně, solná jeskyně, výtvarné aktivity, logopedickou poradnu, dramatickou výchovu, canisterapie, jógu pro děti, dětská divadelní představení, úrazové pojištění dětí.

 

Nad rámec paušálu rodiče hradí

obědy, plavání, návštěvy sauny, výuku tenisu, individuální logopedickou péči, fyzioterapii, školku v přírodě a výlety.

Školkovné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem školky, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 20. dne předchozího měsíce převodem z účtu nebo hotovostně dle domluvy. Po domluvě je možnost i vystavení faktury.

 

Obědy zajišťované firmou FILII

Cena za oběd 50 Kč, za příplatek lze zajistit pro dítě dietu dle Vašich požadavků.

 

Bankovní spojení

  • pro školkovné - Malý princ - vedené u banky WSPK č.ú.: 3800002171/7940, VS: 1616, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro školkovné - Baby Academy - vedené u RB č.ú.: 982980/5500, VS: 1616, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro plavání, lyžování a hlídání dětí - vedené u UniCredit Bank č.ú. 2110111034/2700 , v.s.1616, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte