Ceník platný od 1. 3. 2023*

Mladší věková kategorie
- děti narozené po 31.8.2019 (šk. rok 2022/23)
- děti narozené po 31.8.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně    4 700,- Kč / měsíc
4x týdně 4 600,- Kč / měsíc
3x týdně 4 500,- Kč / měsíc
2x týdně 4 000,- Kč / měsíc
1x týdně 2 000,- Kč / měsíc

Starší věková kategorie
- děti narozené před 1.9.2019 (šk. rok 2022/23)
- děti narozené před 1.9.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně 8 800,- Kč / měsíc
4x týdně 7 800,- Kč / měsíc
3x týdně 6 800,- Kč / měsíc
2x týdně 5 500,- Kč / měsíc
1x týdně 3 500,- Kč / měsíc


*) Na jednoho ze sourozenců sleva 10 %.
*) Hlídání mimo hlavní otevírací dobu: 200 Kč/hod

Poplatek za péči o dítě zahrnuje

Celodenní pitný režim, psychomotorická cvičení v tělocvičně, solná jeskyně, výtvarné aktivity, logopedickou poradnu, angličtinu, dramatickou výchovu, canisterapie, jógu pro děti, dětská divadelní představení, úrazové pojištění dětí.

Nad rámec paušálu rodiče hradí

Obědy, svačiny, plavání, návštěvy sauny, výuku tenisu, individuální logopedickou péči, fyzioterapii, školku v přírodě a výlety.

 

Školkovné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující převodem z účtu nebo v hotovosti dle domluvy. Možnost vystavení faktury.

 

Obědy zajišťované firmou FILII

Cena za oběd 68 Kč, za příplatek lze zajistit pro dítě dietu dle Vašich požadavků.
Cena jedné svačiny je 11 Kč.

Bankovní spojení

  • pro školkovné - DS Malý princ - vedené u RB č.ú.: 221122212/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro školkovné - DS Baby Academy - vedené u RB č.ú.: 982980/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro plavání, lyžování a hlídání dětí - vedené u UniCredit Bank č.ú. 2110111034/2700, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte