Ceník platný od 1. 1. 2024*

Brno

Mladší věková kategorie
- děti narozené po 31.8.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně    5 050,- Kč / měsíc
4x týdně 4 900,- Kč / měsíc
3x týdně 4 800,- Kč / měsíc
2x týdně 4 000,- Kč / měsíc
1x týdně 2 000,- Kč / měsíc

Starší věková kategorie
- děti narozené před 1.9.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně 9 000,- Kč / měsíc
4x týdně 8 000,- Kč / měsíc
3x týdně 7 000,- Kč / měsíc
2x týdně 5 700,- Kč / měsíc
1x týdně 3 700,- Kč / měsíc

 

Olomouc

Mladší věková kategorie
- děti narozené po 31.8.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně    4 720,- Kč / měsíc
4x týdně 3 770,- Kč / měsíc
3x týdně 2 830,- Kč / měsíc
2x týdně 1 880,- Kč / měsíc
1x týdně 940,- Kč / měsíc

Starší věková kategorie
- děti narozené před 1.9.2020 (šk. rok 2023/24)

5x týdně 5 760,- Kč / měsíc
4x týdně 4 600,- Kč / měsíc
3x týdně 3 450,- Kč / měsíc
2x týdně 2 300- Kč / měsíc
1x týdně 1 150,- Kč / měsíc

*) Na jednoho ze sourozenců sleva 10 %.
*) Hlídání mimo hlavní otevírací dobu: 200 Kč/hod

Poplatek za péči o dítě zahrnuje

Celodenní pitný režim, psychomotorická cvičení v tělocvičně, výtvarné aktivity, logopedickou poradnu, angličtinu, dramatickou výchovu, canisterapie, jógu pro děti, úrazové pojištění dětí.

Nad rámec paušálu rodiče hradí

Obědy, svačiny, plavání, návštěvy sauny, návštěvy solné jeskyně, výuku tenisu, individuální logopedickou péči, fyzioterapii, dětská divadelní představení, školku v přírodě a výlety.

 

Školkovné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující převodem z účtu nebo v hotovosti dle domluvy. Možnost vystavení faktury.

 

Stravné - Brno

Cena za oběd 75 Kč. Cena jedné svačiny je 15 Kč.

Stravné - Olomouc

Cena za oběd 70 Kč. Cena jedné svačiny je 15 Kč.
 

Bankovní spojení

  • pro školkovné - DS Malý princ - vedené u RB č.ú.: 221122212/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro školkovné - DS Baby Academy - vedené u RB č.ú.: 982980/5500, do zprávy příjemce napište prosím jméno dítěte
  • pro plavání, lyžování a hlídání dětí - vedené u UniCredit Bank č.ú. 2110111034/2700, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte